Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia


Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka.
Ponadto spółka zależna Work Service - Industry Personnel Services (IPS) - również zawarła z ZUS układ ratalny dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 10 065 383,6 zł, podano.
"Zgodnie z układami ratalnymi, zobowiązania z tytułu składek zostaną spłacone w 48 ratach, począwszy od czerwca 2020 r. do maja 2024 r., w przypadku emitenta oraz w 48 ratach, począwszy od marca 2020 r. do lutego 2024 r., w przypadku IPS. Plan spłaty uwzględnia okresy z niższymi ratami, finansowanymi z bieżących przepływów pieniężnych oraz okresy z ratami względnie wyższymi, które zgodnie z założeniami emitenta oraz IPS zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach przedsięwzięć wynikających z rezultatów prowadzonego przeglądu opcji strategicznych. Jednym z warunków obowiązywania układów ratalnych jest regulowanie bieżących płatności wobec ZUS bez opóźnień" - czytamy w komunikacie.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)