"Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed długim weekendem majowym" - informuje resort infrastruktury.

Resort przypomina jednocześnie, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w dniach 1 i 3 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz 2 maja 2020 r. w godzinach od 18.00 do 22.00 będą obowiązywać, ale nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii.

Zakaz nie obejmuje też pojazdów używanych m.in. do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, przewozu żywych zwierząt i przewozu lekarstw i środków medycznych.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku.