OncoArendi miało 0,87 mln zł straty netto, 0,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,94 mln zł wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,38 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,34 mln zł rok wcześniej.
"Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków krajowych i zagranicznych na badania prowadzone przez OncoArendi Therapeutics" - czytamy w raporcie.
Niezakończone prace rozwojowe, na które składają się nakłady na prowadzone prace rozwojowe, wzrosły o 2,54 mln zł z 44,96 mln zł na 31 grudnia 2019 r. do 47,5 mln zł na 31 marca 2020 r., podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,89 mln zł wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej.
OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.
(ISBnews)