Materiały ukazywać się będą przez cały maj w mediach Karty Różnorodności. Partnerem Miesiąca Różnorodności jest Henkel Polska.

Jaka będzie praca przyszłości? Pod tym hasłem będziemy rozmawiać o zarządzaniu różnorodnością i miejscu pracy. Co mówi nam trudne DZIŚ? Czego już się nauczyliśmy? Jakie nowe pytania o przyszłość przyniosła teraźniejszość? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzą rozmówcy i rozmówczynie oraz prelegenci i prelegentki Miesiąca Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Karty Różnorodności, w partnerstwie z firmą Henkel. Głos zabiorą przedstawiciele/ki biznesu, świata nauki, kultury oraz eksperci i ekspertki zajmujące się zarządzaniem różnorodnością, działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz dyskryminacją.

W trakcie Miesiąca Różnorodności przez cały maj na stronie KartaRoznorodnosci.pl oraz Facebooku Karty Różnorodności: facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia udostępniane będą eksperckie materiały - podcasty, wystąpienia i artykuły. Miesiąc Różnorodności to inicjatywa adresowana do przedstawicieli/ek biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracjami do dalszego działania.

Miesiąc Różnorodności otwierają wystąpienia Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce oraz Doroty Strosznajder, dyrektorki działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich i pełnomocniczki ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska - partnera Miesiąca Różnorodności.

Zobacz materiał wideo

- Obecna sytuacja i związane z nią wyzwania unaoczniły, jak ważne jest zadbanie o to, abyśmy rynek pracy budowali w oparciu o takie wartości jak empatia, solidarność oraz otwarcie na potrzeby różnorodnych pracownic i pracowników. W ramach Miesiąca Różnorodności wraz z ekspertami i ekspertkami ze świata nauki, mediów oraz biznesu przyjrzymy się wyzwaniom, które stoją przed firmami oraz całym społeczeństwem, zwłaszcza w kontekście pracy przyszłości i łączenia obowiązków zawodowych z prywatnymi, związanymi np. z rolami opiekuńczymi, porozmawiamy także o tym, jaką rolę spełniają i mogą spełniać w przyszłości nowe technologie, wreszcie chcemy dotknąć szerszego kontekstu zmian społecznych i tego, co dziś znaczy etyczna firma - zapowiada Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- W Henklu od bardzo dawna polityka różnorodności jest wpisana w strategię biznesową firmy a rozwiązania typu WLB obowiązywały u nas na długo przedtem, zanim wprowadzono unijną dyrektywę w tej sprawie w 2019 r. Jednak w obliczu pandemii także nasza firma z dnia na dzień stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim była konieczność błyskawicznego przeorganizowania pracy biura, działu sprzedaży oraz zakładów produkcyjnych. Zadanie było jedno – zapewnić bezpieczeństwo zarówno ludziom jak i biznesowi firmy. Henkel został partnerem tego wyjątkowego Miesiąca Różnorodności, bo od tego, jak podejdziemy do zmian i wyzwań, które przynosi nam DZIŚ zależy wiele aspektów naszego jutra - mówi Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocniczka ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Podczas #MiesiącRóżnorodności swoimi analizami oraz przewidywaniami na temat m.in. kompetencji przyszłości, pracy zdalnej, wyzwań i dobrych praktyk związanych z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy podzielą się m.in.:

● Dorota Strosznajder
● Kamil Fejfer
● Marcel Andino Velez
● Natalia de Barbaro
● dr hab. Katarzyna Śledziewska
● dr hab. Janina Filek
● prof. dr hab. Tomasz Szlendak
● Marzena Strzelczak.

Premierowo ukażą się także eksperckie artykuły Marty Orzęckiej (Deloitte Polska), dr hab. Sylwii Przytuły (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Izabeli Warwas (Uniwersytet Łódzki) i Marzeny Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

W ramach Miesiąca Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentuje pełną wersję raportu z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”, zorganizowanego we współpracy z partnerami: Santander Bank Polska i Henkel Polska. Premiera publikacji odbędzie się 26 maja w mediach Karty Różnorodności.
Jednym z punktów Miesiąca Różnorodności będzie również ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating - narzędzia stworzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Listę firm, które znalazły się w zestawieniu, poznamy 29 maja.

Miesiąc Różnorodności jest cyfrowym wcieleniem organizowanego co roku Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. Z uwagi na wyjątkową sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, największe doroczne wydarzenie realizowane w ramach koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspierającej przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, Karty Różnorodności, przybrało w tym roku formę cyklu eksperckich materiałów prezentowanych online na stronie KartaRoznorodnosci.pl i FB: facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia.
Każdego roku wydarzenie gromadzi ekspertów i ekspertki zajmujące się zarządzaniem różnorodnością, działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją. Wśród gości i uczestników są przedstawiciele/ki biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki, którzy spotykają się, aby wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracją do dalszego działania.

Miesiąc Różnorodności organizowany jest z okazji 10. urodzin Europejskiej Platformy Kart Różnorodności - międzynarodowej sieci, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 24 krajach UE, a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych, reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników. Czytaj więcej TUTAJ