Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze APS Energia zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o wypłacie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 rok w formie dywidendy, co stanowi 0,05 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta postanowiło zysk emitenta za 2019 rok w kwocie 3 361 037,65 zł przeznaczyć:
1. na kapitał zapasowy kwotę 1 951 762,95 zł,
2. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki kwotę 1 409 274,7 zł, co stanowi 5 groszy na 1 akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 15 maja 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na 25 maja 2020 r., podano również.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 28 185 494.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)