Radpol miał 0,03 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw.Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Radpol odnotował 0,03 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 0,58 mln zł w porównaniu z 0,01 mln zł rok wcześniej.

Działalność zaniechana obejmuje działalność operacyjną zakładu produkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim, który docelowo zostanie zamknięty. Decyzję o konieczności stopniowego wygaszania produkcji podjęto w I kwartale 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,41 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 31,33 mln zł rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)