Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców podczas epidemii koronawirusa. Z danych przekazanych PAP przez resort rodziny wynika, że dotychczas złożono 3 mln 172 tys. wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej. Łącznie firmom wypłacono ponad 6,24 mld zł.

Przedsiębiorcy najczęściej składają wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych - wpłynęło ich 1,5 mln. Złożono również prawie 56,7 tys. wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS.

Przedsiębiorcy złożyli 22,2 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według danych MRPiPS w całej Polsce wojewódzkie urzędy pracy zrealizowały przelewy na blisko 2,38 mld zł. Wsparcie jest skierowane na ochronę ponad pół miliona miejsc pracy.

Reklama

Mikroprzedsiębiorcy wnioskują również o niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. zł. Te pożyczki będą umarzane wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące nie zmniejszy zatrudnienia.

Do powiatowych urzędów pracy złożono prawie 785 tys. wniosków o takie wsparcie. Do czwartku pozytywnie rozpatrzono 347,2 tys. wniosków, na łączną kwotę 1,73 mld zł. zł.

Z kolei o świadczenie postojowe zawnioskowało już prawie 602,6 tys. osób samozatrudnionych oraz ponad 122,3 tys. zleceniobiorców. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 531,87 mln zł. Wysokość tego świadczenia to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

Tzw. tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.

>>> Polecamy: PFR zmienił kryteria. Podmioty powiązane bez wsparcia