Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Prezes zarządu Elektrobudowy Jacek Podgórski, wiceprezes zarządu Adam Świgulski oraz członek zarządu Krzysztof Czajka złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 11 maja, podała Elektrobudowa.

"Jako przyczyny złożonych rezygnacji ww. osoby wskazały przede wszystkim na ograniczone kompetencje w kierowaniu spółką wynikające z decyzji o ogłoszeniu upadłości wobec emitenta" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)