Akcjonariusze MedApp zdecydują o emisji akcji 8 czerwca


Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - MedApp planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji, a środki pozyskane z emisji pozwolą spółce na dalszą komercjalizację i rozwój CarnaLife System oraz CarnaLife Holo, a także rozwój nowych projektów, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o emisji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca.
"Pomimo pandemii nasza działalność dynamicznie się rozwija. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami z Polski i zagranicy oraz pracujemy nad dalszym wzbogacaniem naszych rozwiązań z obszaru telemedycyny i diagnostyki obrazowej o nowe funkcjonalności. Rozwój rynku MedTech w związku z COVID 19 spowodował duży wzrost zainteresowania oferowanymi przez naszą spółkę rozwiązaniami. Widzimy też rosnące zainteresowanie naszą spółką po stronie instytucji finansowych czy profesjonalnych inwestorów. Emisja pozwoli im dołączyć do naszego akcjonariatu, a MedApp pozyska środki na kontynuację dynamicznego rozwoju" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.
Na początku kwietnia MedApp rozpoczął prace związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW, podpisując umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW). Kancelaria będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu emisyjnego oraz obsługę prawną całego procesu. Jak wówczas informowano, termin planowanej zmiany notowań, połączonej z emisją akcji, to IV kwartał 2020 r.
W dzisiejszym komunikacie MedApp poinformował także, że sprzedał posiadane udziały w spółkach zależnych MedApp Innovation Sp. z o.o. oraz Telemedica Sp. z o.o.
"Intencją naszych działań jest koncentracja działalności MedApp na komercjalizowaniu naszych kluczowych rozwiązań CarnaLife System oraz CarnaLife Holo. Spółki zależne, w których udziały sprzedaliśmy, były powołane, aby uzupełniać naszą podstawową działalność. Spółki te nie prowadziły żadnej działalności operacyjnej. Ich sprzedaż pozwala nam na uproszczenie procesów związanych ze sprawozdawczością finansową, co jest jednym z elementów naszej drogi na rynek główny GPW" - skomentował Mędrala.
MedApp S.A. to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.
(ISBnews)