18 maja otwarte zostaną salony kosmetyczne - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Oto szczegółowe zasady, jakie będą obowiązywać pracowników i klientów.

W przypadku salonów fryzjerskich i kosmetycznych konieczne będzie umawianie się na wizytę przez telefon, nie będzie możliwości oczekiwania na wizytę na miejscu.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

* obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
* używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
* przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online, podano także.Reklama

>>> Czytaj więcej: Trzeci etap odmrażania gospodarki w Polsce. Rząd otwiera salony fryzjerskie i kosmetyczne

Wytyczne Ministerstwo Rozwoju i GIS dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne [13.05.2019]

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu

1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 2 m między pracownikami).

2. Preferowane odprawy zdalne (kontakt telefoniczny lub mailowy).

3. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m).

4. Organizacja stanowisk pracy – zalecana odległość 2m; w przypadku braku możliwości zapewnienia zalecanej odległości pomiędzy stanowiskami, rekomendowane zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować
na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.

5. Reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.

6. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.

7. Umieszczenie w pomieszczeniach płynów do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.

8. Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie
w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi.

9. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.

10. Zalecane świadczenie usług w gabinecie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstageach i pokazach zawodowych.

11. Zalecany pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.

12. Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

13. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.

14. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
• występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
• jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
• zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
• w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.15. Wytyczne dla pracowników:
• Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
• Używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym:
• odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min 600C z dodatkiem detergentu);
• maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;
• rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.
• Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
• Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.
• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
• Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
• Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Poprosić, aby klient także ich nie używał.
• Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.

16. Wytyczne dla klientów:
• Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
• Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
• Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.


17. Wytyczne dla realizowania kosmetycznych usług szkoleniowych:

1. Wytyczne dla prowadzącego
- Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
- Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
- Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących / możliwa model do ćwiczeń.
- Liczba uczestników zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.2. Wytyczne dla uczestnika:
- Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
- Nie używać telefonów komórkowych w gabinecie.
- Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących.
- Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (fartuch, jednorazowe rękawiczki i osłonę ust i nosa)18. Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:
• zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe,
• nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.
Poinformuj klienta o zaleceniu posiadania własnych środków ochronnych.
Zaleca się umożliwienie klientowi zakup lub bezpłatne otrzymanie maski w salonie.
Opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu gabinet zapewnia:
• peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,
• bieliznę jednorazową,
• śliniak/podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie)

1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w gabinecie oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu.

2. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.

3. Zapewnienie klientom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) w obszarze recepcji/kasy lub przy wejściu/wyjściu.

4. Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie i/lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos jeśli pozwala na to specyfika zabiegu.

5. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

6. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.

7. Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości,
jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.

8. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

9. Zaleca się rezygnację z serwowania napojów.

10. Dodatkowo zaleca się:
• usunąć testery, warto mieć wizualne instrukcje stosowania produktu i jego korzystnego działania dla klienta,
• zastąpić przybory/ narzędzia/ akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami/ narzędziami/ akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane sterylizacji.

11. Umawianie wizyt zdalnie przez Internet/telefon.

12. Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu, w mediach społecznościowych,
w aplikacjach mobilnych komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.

13. Zabezpieczenie urządzenia wykorzystywanego podczas zabiegu; każdorazowo dezynfekcja panelu sterowania urządzenia, jeżeli urządzenie na to nie pozwala opcjonalnie foliowanie panelu urządzenia jeśli nie zakłóca to jego pracy.