Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Neuca odnotowała 49,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 36,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 70,11 mln zł wobec 47,11 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 637,35 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 137,43 mln zł rok wcześniej.
"Zagrożenie związane z COVID-19 doprowadziło do bezprecedensowych zakupów farmaceutyków i wyrobów medycznych, co przełożyło się na 16-proc. wzrost wartości rynku hurtu aptecznego w pierwszym kwartale 2020. W tym czasie Neuca umocniła pozycję lidera, osiągając 30,8% udziałów w rynku, czyli o 1,9 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W segmencie aptek niezależnych udziały osiągnęły 34% w pierwszym kwartale 2020 r. vs 31,7% w analogicznym okresie w ub.r." - czytamy w raporcie.
Neuca w I kwartale 2020 zwiększyła przychody ze sprzedaży o 23% do ponad 2,6 mld zł. Bardzo wysoka dynamika sprzedaży była w dużej mierze efektem niespotykanego zainteresowania farmaceutykami i wyrobami medycznymi pod koniec lutego oraz w marcu, podano również.
"Choć świat przez ostatnie miesiące gwałtownie zwolnił, to w branży medycznej sytuacja mocno się zdynamizowała. W pierwszym tygodniu po ogłoszeniu stanu epidemicznego polskie apteki obsłużyły ponad 20 mln pacjentów. Rynek apteczny już w lutym zanotował wzrost o prawie 9%, a w marcu wzrost wartości sprzedaży rok do roku przekroczył 42%. W efekcie w całym kwartale rynek wzrósł o kilkanaście procent, co jest niespotykaną dynamiką w historii pomiarów rynku" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 22,35 mln zł wobec 8,93 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.
(ISBnews)