Cyfrowy Polsat miał 182,4 mln zł zysku netto, 1 026,7 mln zł EBITDA w I kw.Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 182,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 291,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 462,2 mln zł wobec 491,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 026,7 mln zł wobec 1 038,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów sięgnęły 2 848,5 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 791,6 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 marca 2020 roku łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 17 436 tys., co stanowi wzrost o 2,7% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec pierwszego kwartału 2020 roku osiągnął poziom 84,9%, wobec 84,4% odnotowanych na koniec pierwszego kwartału 2019 roku" - czytamy w raporcie.

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej udział w oglądalności w grupie komercyjnej (wszyscy widzowie w wieku 16-49 lat, uwzględnione transmisje przesunięte w czasie Live+2, tj. do 2 dni) dla całej Grupy Polsat wyniósł 23,3% w pierwszym kwartale 2020 roku, co oznacza nieznaczny spadek w ujęciu rocznym, o 0,1 pkt proc.

Polsat News w I kw. 2020 r. zanotował udział w widowni na poziomie 1,5%, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. r/r. W marcu 2020 r., czyli okresie największego zainteresowania tematyką pandemii, udział w widowni tego kanału informacyjnego wyniósł do 2,5%. Inne kanały grupy łącznie odnotowały wzrost o 1,2 pkt proc. r/r, do 13,4%.

"Według wstępnych szacunków domu mediowego Starcom, wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły ok. 935 mln zł i spadły rok do roku o 3,1%. Opierając się na tych estymacjach szacujemy, że nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 28,1% i pozostał na zbliżonym poziomie jak w pierwszym kwartale 2019 roku. Porównując obecne portfolio kanałów grupy, w pierwszym kwartale 2020 roku wygenerowaliśmy o 0,6% GRP więcej niż w analogicznym okresie roku 2019" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 70,6 mln zł wobec 86,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)