Harbarth zastąpi na tym urzędzie Andreasa Vosskuhle, którego 12-letnia kadencja sędziego TK zakończyła się 6 maja, zaledwie jeden dzień po wydaniu orzeczenia uznającego, że Europejski Bank Centralny w swoich działaniach awaryjnego skupywania obligacji państwowych przekroczył przyznane mu kompetencje, a niereagujący na to niemiecki rząd federalny i Bundestag naruszyły prawa swoich obywateli - wyjaśnia agencja, zauważając, że ten wyrok doprowadził do kryzysu instytucjonalnego w Europie.

O ile Vosskuhle zawdzięczał swoje stanowisko poparciu socjaldemokratycznej SPD, Harbarth został wybrany na prezesa dzięki wsparciu chadeckiej CDU i jej bawarskiej sojuszniczki CSU - pisze AFP.

Agencja przypomina, że mianowaniu Harbartha na sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. towarzyszyła krytyka odnosząca się do jego przeszłości jako wpływowego prawnika, który reprezentował koncern Volkswagena w czasach afery "dieselgate" - uznawano, że może to rodzić konflikt interesów.

Bundesrat wybrał również w piątek na sędzię Trybunału Konstytucyjnego profesor prawa Astrid Wallrabenstein. Zasiądzie ona na miejscu opuszczonym przez Vosskuhlego, jej kandydaturę wysunęła partia Zielonych.

Kadencje kilku innych sędziów zasiadających w trybunale w Karlsruhe będą stopniowo wygasać do 2024 r.; ich następcy muszą zostać wybrani większością dwóch trzecich głosów obu izb parlamentu, co zasadniczo ogranicza ryzyko nominacji czysto politycznych - przypomina AFP.

Nowo wybrany prezes obejmie swój urząd w nadchodzących tygodniach.(PAP)

adj/ kar/