Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że firmom udzielono już 611,802 tys. mikropożyczek na łączną kwotę prawie 3,05 mld zł. Z kolei na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano ponad 3,09 mld zł.

Z ZUS wypłacono ponadto 627,984 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców w wysokości ponad 1,2 mld zł.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wypłacono też prawie 770 mln zł na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niezatrudniających pracowników. Z kolei koszt zwolnień ze składek ZUS-owskich od marca do maja wyniósł 1,6 mld zł.

Z danych MRPiPS wynika, że w ramach tarczy do firm trafiło w sumie ponad 9,76 mld zł.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa-zlecenie, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

>>> Czytaj też: Państwa, które ratują i ludzi, i gospodarkę. Znany hiszpański ekonomista chwali Polskę