AmRest miał 41,6 mln euro straty netto, 42,6 mln euro EBITDA w I kw. 2020Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - AmRest odnotował 41,6 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 23,6 mln euro wobec 17,4 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 42,6 mln euro, co oznacza spadek o 44,5% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 411,9 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 444,9 mln euro rok wcześniej.

"Wzrost przychodów za pierwsze dwa miesiące okresu sprawozdawczego wyniósł 13,8% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., lub 16,4% z wyłączeniem Chin. W marcu przychody spadły o 45%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,8 mln euro wobec 0,8 mln euro zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)