Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - R22 odnotowało 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. styczeń - marzec 2020 r.) wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,41 mln zł wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,49 mln zł w III kw. roku obrotowego 2019/2020 wobec 37,26 mln zł rok wcześniej.
Grupa osiągnęła 13,9 mln zł znormalizowanej EBITDA. Oznacza to wzrost r/r o 30%.
Początek 2020 r. to okres ważnych wydarzeń w obszarze hostingu. Jeszcze w styczniu spółka zrealizowała opcję wykupu mniejszościowych udziałów w tym segmencie, dzięki czemu R22 kontroluje 100% segmentu. Już po zakończeniu I kwartału - na początku kwietnia grupa
uruchomiła nowa markę hostingową cyber_Folks, podano w komunikacie.
"cyber_Folks to marka tworzona przez ludzi, dla ludzi. W jej centrum jest człowiek, zarówno klient korzystający z naszych usług, jak i nasz zespół, który jako jego przyjaciel i specjalista, zapewnia mu najlepsze wsparcie. Uruchomienie nowej marki to krok milowy w unifikacji marek hostingowych na wszystkich rynkach. To również element kompleksowej zmiany komunikacji usług hostingowych, sprzedaży domen i wsparcia firm w obecności i sprzedaży online" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.
Pierwsze miesiące 2020 r. to również okres rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, która istotnie wpłynęła na sytuację społeczną i gospodarczą w kraju. Miała też wpływ na działalność operacyjną Grupy R22.
"W ostatnim czasie odnotowaliśmy wzmożone zainteresowanie naszymi usługami. W szczególności należy wspomnieć o rekordowej liczbie wysłanych komunikatów SMS i e-mail na początku marca. Również w kolejnych tygodniach wolumeny wysyłek pozostały na wysokim
poziomie, co wynika przede wszystkim z większej aktywności konsumentów w obszarze zakupów internetowych. Wierzę, że w średnim i długim terminie epidemia i tzw. lockdown przełożą się na zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami w obszarze automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych" - dodał Dwernicki.
W segmencie omnichannel communication przychody grupy w III kw. r. obr. 2019/2020 wzrosły o 47% r/r i wyniosły 23 mln zł, w tym czasie zysk EBITDA wzrósł o 62%. r/r do 5,6 mln zł. Natomiast w segmencie hostingu wynik EBITDA wyniósł 7,2 mln zł (wzrost o 16% r/r), przy
przychodach na poziomie 23,1 mln zł (wzrost o 27% r/r), podano również.
"Z każdym kolejnym okresem osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe. Co ważne to zdrowy wzrost, który ma przełożenie na generowaną gotówkę. Podtrzymujemy nasze deklaracje o chęci dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami" - podsumował prezes.

W I-III kw. roku obrotowego 2019/2020 (od 1 lipca 2019 do 31 marca 2020 r.) spółka miała 11,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 141,68 mln zł w porównaniu z 105,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. roku obrotowego 2019/2020 wyniosła 0,03 mln zł wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.
(ISBnews)