W informacji podano, że Pekao IB pełniło rolę globalnego współkoordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu we wtórnej ofercie akcji spółki CCC, największej sieci sprzedaży obuwia w Polsce. Oferta została uplasowana po cenie 37 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 507 mln zł.

"Była to pierwsza w Polsce emisja kapitału potrzebna w konsekwencji pandemii koronawirusa" - zaznaczono.

Wyjaśniono, że emisja była powiązana z renegocjacją warunków finansowania dłużnego, a udział Pekao IB w transakcji umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych, pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią. Dyskonto do ceny sprzed rozpoczęcia transakcji wyniosło ok. 11 proc.

Dzięki zastosowaniu struktury oferty pozwalającej na przeprowadzenie emisji z wyłączeniem obowiązku prospektowego, spółka CCC mogła w relatywnie krótkim czasie pozyskać środki zapewniające poprawę płynności oraz finansowanie kapitału obrotowego. Rola Pekao IB obejmowała m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzacji oferty, komunikacji z rynkiem oraz strategii plasowania.

"Ta transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału przeprowadzoną przez spółkę giełdową w odpowiedzi na wyzwania spowodowane globalną pandemią COVID-19. Udział Pekao IB, pomimo trudnej sytuacji na rynku, umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów z Polski jak i z zagranicy" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Investment Banking Maciej Jacenko.

Reklama

W informacji wskazano, że CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży obuwia oraz jednym z największych producentów w Europie. Poprzez spółkę eobuwie.pl, CCC jest także liderem w obszarze e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa posiada łącznie ponad 1200 sklepów stacjonarnych oraz ponad 50 platform sprzedażowych online. CCC jest notowane na GPW od 2004 roku i wchodzi w skład obejmującego największe i najbardziej płynne spółki indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Podkreślono, że Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. (PAP)

Autor: Marcin Musiał