Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Torpol zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 r. w kwocie 20,67 mln zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję.
"Zarząd spółki proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2019 wynoszący 27 745 040,95 zł przeznaczyć na:
(a) zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 6 322 040,95 zł,
(b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 750 000 zł,
(c) wypłatę dywidendy w kwocie 20 673 000 zł tj. 0,9 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 31 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na 30 października 2020 roku.
Rada nadzorcza po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki i grupy kapitałowej pozytywnie oceniła przedstawiony powyżej wniosek zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2019 rok, wskazano również.
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)