Akcjonariusze PZU zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.


Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł w następujący sposób:
1) kwotę 7 273 000 zł przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
2) kwotę 2 643 739 097,38 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
PZU odnotował 3 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 3 213 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 651,01 mln zł wobec 2 711,88 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)