PGE spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w tym roku


Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w 2020 r., poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.
"Oczekujemy spadku EBITDA we wszystkich segmentach działalności" - powiedział Strączyński podczas telekonferencji.
Jako przyczyny wskazał wzrost cen uprawnień do emisji CO2, ograniczenie liczby darmowych uprawnień, niższe ceny energii elektrycznej na rynku spot, a także spodziewany spadek wolumenu sprzedaży energii jako efekt pandemii koronawirusa.
Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)