Uchwała PKW ws. wyborów prezydenckich została opublikowana w Dzienniku Ustaw


Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na zarządzenie nowego terminu wyborów.
Wybory prezydenckie 10 maja nie odbyły się. W wydanej tego dnia uchwale PKW stwierdziła, że "w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 10 maja 2020r. brak było możliwości głosowania na kandydatów", co - w ocenie PKW - jest równoważne w skutkach z przewidzianym wart. 293§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.
Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie miały odbyć się w trybie korespondencyjnym. 12 maja Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta w 2020 r., dopuszczającą możliwość głosowania w systemie hybrydowym; zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie.
Obecnie ustawa ta znajduje się na etapie prac senackich.
(ISBnews)