Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) na swojej stronie internetowej, chodzi o nowe przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jako Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ULC podaje, że zgodnie z nowymi przepisami działalność związana z lotniczym przewozem pasażerskim jest dopuszczalna pod warunkiem: zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu; czyszczenia powierzchni statku powietrznego, z którymi pasażer miał styczność – po każdym odcinku lotu z pasażerami; dezynfekcji samolotu raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną.

Kolejnym warunkiem jest przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

ULC podał, że rozporządzenie określa również sposób postępowania z wypełnionymi kartami lokalizacji podróżnego oraz zasady przewozu pasażerów. Zgodnie z rozporządzeniem, "można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego".

"Zakazuje się przemieszczania statkiem powietrznym pasażera, którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C; który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego; który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki" - czytamy.

Reklama

Ponadto, rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w samolotach – obowiązek nie dotyczy personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

Jednocześnie ULC przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, do 6 czerwca br. obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych.

"Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty przewożące pasażerów z wyjątkiem: lotów cargo; lotów bez ładunku i bez pasażerów; lotów o statusie HOSP, HUM, STATE, HEAD, innych lotów wykonywanych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego (np. na hasło RATOWNIK); lotów w celu ochrony porządku publicznego (np. na hasło GARDA); lotów do Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020; lotów na zlecenie Prezesa Rady Ministrów lub na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich" - czytamy.

Zakazowi nie podlegają również loty czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli oraz loty statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta