COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto


Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - COIG, spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto.
"Maksymalna wartość umowy, po dokonaniu ograniczenia przez zamawiającego części zakresu oferowanych usług rozwoju i usług dodatkowych oraz po uwzględnieniu opustu udzielonego przez wykonawcę wynosi 122 975 328,17 zł brutto, tj. 99 979 941,6 zł netto, w tym:
a) wartość usług ryczałtowych 120 732 617,02 zł brutto tj. 98 156 599,2 zł netto,
b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2 242 711,15 zł brutto tj. 1 823 342,4 zł netto.
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zostanie wyłączona z przedsiębiorstwa zamawiającego lub zlikwidowana któraś z jednostek organizacyjnych zamawiającego wymienionych w umowie, wartość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu" - czytamy w komunikacie.
Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, trwający od 01.06.2020 r. do 31.05.2024 r.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)