Przychody VRG spadły o ok. 35,4% r: r do ok. 62,5 mln zł w maju


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju br. przez grupę VRG wyniosły ok. 62,5 mln zł i były niższe o ok. 35,4% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2020 r. wyniosła ok. 289,1 mln zł i była niższa o ok. 26,7% licząc rok do roku.
"Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2020 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 38,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju 2019 roku o około 37,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-maj 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 176,6 mln zł i była niższa o około 29,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 22,9 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju 2019 roku o około 26,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-maj 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 103 mln zł i była niższa o około 20% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2020 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 47,7% i była niższa od marży osiągniętej w maju 2019 roku o około 5,9 pkt proc.
"W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2020 wyniosła około 46,4% i była niższa o 4,9 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy dalej.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec maja 2020 roku wyniosła 53,3 tys. m2 i była na poziomie powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku.
VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.
(ISBnews)