Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy


Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, podano w uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Solar Company S.A [...] postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 238 934,6 zł wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.
Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,73 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)