Oferta APS Energia na 21,77 mln USD wybrana w przetargu dla elektrowni 'Akkuyu'


Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Oferta APS Energia warta 21,77 mln USD została uznana za zwycięską w przetargu Koncern-Tytan 2 na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego do tureckiej elektrowni atomowej "Akkuyu", podała spółka.
"Oferta spółki złożona w przetargu zorganizowanym przez AO Koncern Tytan-2 na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych Nr 1, 2, 3, 4 elektrowni atomowej 'Akkuyu' uzyskała największą liczbę punktów i - jak wskazano w protokole z przetargu - na podstawie oceny i porównywania ofert została uznana przez komisję przetargową za zwycięzcę" - czytamy w komunikacie.
Wartość złożonej oferty wynosi 21,77 mln USD, co stanowi równowartość 85,32 mln zł (według średniego kursu USD, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia).
"Planowany termin zakończenia realizacji wszystkich dostaw objętych ofertą przypada na rok 2024" - czytamy dalej.
Koncern Tytan-2 jest rosyjską spółką holdingową będącą jednym z uczestników projektu budowy pierwszej tureckiej elektrowni atomowej "Akkuyu".
APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)