"Wszystkie te inwestycje, ujęte w projekcie Programu budowy 100 obwodnic, wyprowadzą ruch tranzytowy z miast. Tym samym wyraźnie poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości, jak i podróżujących drogami" - czytamy w komunikacie.

"Rząd dotrzymuje słowa: ogłoszony w lutym Program budowy 100 obwodnic jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację obwodnicy Lipska w woj. mazowieckim" - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

"Chodzi o prawie 6,5-kilometrową obwodnicę Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79. To również pierwszy przetarg na ten etap realizacji inwestycji spośród wszystkich obwodnic ujętych w Programie" - poinformował resort.

MI podał, że ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Reklama

"Obecnie została już wykonana koncepcja programowa obwodnicy Lipska, czyli uszczegółowienie techniczne zapisów wskazanych w decyzji środowiskowej. Przeprowadzone zostały także szczegółowe badania warunków geologicznych terenu. Przed nami ostatni etap przygotowania inwestycji. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi" - ogłosiło Ministerstwo.

Wedle resortu trasa poprowadzona jest w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko, a początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką 754, koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

"Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego zadania, a mianowicie obejścia Zwolenia znajdującego się na północ o Lipska" - podano.

Zdaniem MI budowa nowej drogi wyraźnie poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny miasta i zwiększy przepustowość w samym Lipsku. "Z punku widzenia kierowców, inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu zarówno dla ruchu dalekobieżnego, jak i regionalnego i turystycznego, w tym odbywającego się z Warszawy" - poinformował resort.

Dodał, że budowa zakłada zachowanie zastosowania najwyższych wymogów ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

W komunikacie podano, że program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę dziewięciu obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego oraz Zwolenia.

Dodano, że kolejne obwodnice są w trakcie przetargu na ich projekt. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały wysłane przed weekendem ogłoszenia o przetargach na przygotowanie dokumentacji projektowej kolejno: Skaryszewa, Łącka i Zwolenia. Obecnie zamawiający, tj. GDDKiA czeka na złożenie ofert od wykonawców. (PAP)