"Chcemy, żeby do końca roku trafiło do ich kieszeni w formie zaliczek w ramach samego PO IG - 3 mld zł" - zapowiedział wiceminister. W lutym MRR wydało rozporządzenie, które umożliwiło korzystanie z zaliczek na realizację programów unijnych m.in. wszystkim przedsiębiorcom. Pawłowski podkreślił, że pomimo spowolnienia gospodarczego jest duże zainteresowanie PO IG. Z tego programu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na projekty podnoszące innowacyjności produktów bądź świadczonych usług. Cześć działań z tego programu realizuje m.in. PARP.

"Wartość zgłaszanych wniosków w tym programie przekracza trzykrotnie pulę dostępnych środków; w innych programach unijnych przebicie to wynosi od 2-10 razy" - poinformował. Pawłowski odniósł się też do wydatkowania środków w ramach największego programu Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje 29 mld euro z 67 mld euro wszystkich dostępnych środków na lata 2007-2013. W ramach tego programu mają być finansowane największe projekty infrastrukturalne w Polsce, m.in. autostrady.

"Na 2009 rok przewidujemy 3,1 mld wydatków w ramach całego programu IiŚ. Fali wypłat w projektach kluczowych spodziewamy się w 2010 roku" - podsumował. Projekty kluczowe są składane poza konkursem m.in. przez urzędy marszałkowskie i zarządy dróg. Jest ich ok. 260. "To są projekty, które są przygotowywane do realizacji, mają już studium wykonalności, dokumentacje środowiskowe, a wnioskodawcy będą mogli podpisywać umowy" - wyjaśnił.

Do tej pory w ramach wszystkich programów unijnych na lata 2007- 2013 wydatki wnioskodawców uznane za kwalifikowalne (zatwierdzone - PAP) wyniosły 2,1 mld zł. Jak wyjaśnił Pawłowski, kwota ta nie zawiera udzielonych zaliczek.