Jak podał w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), za stosowanie niezgodnych z prawem postanowień umownych przedsiębiorcy zapłacili do tej pory kary w łącznej wysokości blisko pół miliona złotych. W czerwcu ub. roku Urząd przedstawił wyniki kontroli wzorców umownych stosowanych przez organizatorów turystyki. Spośród skontrolowanych 137 przedsiębiorców aż u 96,4 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Zarzuty Urzędu dotyczyły głównie stosowania postanowień naruszających ustawę o usługach turystycznych oraz tożsamych ze znajdującymi się w Rejestrze klauzul niedozwolonych.

UOKiK kwestionował m.in. postanowienia dotyczące ograniczania odpowiedzialności biur za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz przyznawania sobie przez organizatora turystyki prawa do jednostronnej zmiany umowy - zwłaszcza ceny - bez uzasadnionej przyczyny. Do dzisiaj UOKiK zakończył 117 postępowań, nałożył na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości ponad 480 tys. zł. Urząd radzi, by przed wyborem konkretnej wycieczki ustalić wszystkie szczegóły wyjazdu oraz zapoznać się z treścią umowy i regulaminem, przed ich podpisaniem. "Szczególnie zwróćmy uwagę na warunki dotyczące zmiany ceny wycieczki" - podkreśla UOKiK.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych koszt imprezy, po podpisaniu przez nas umowy, nie może ulec zmianie. "Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy umowa wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich" - zaznaczono. UOKiK przypomina, że każda zmiana ceny wycieczki w związku z wymienionymi wyjątkowymi sytuacjami powinna być zawsze udokumentowana przez organizatora turystyki. "Warto pamiętać, że w przypadku, gdy nie zgadzamy się na dopłatę zaproponowaną nam przez organizatora, mamy prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Ponadto w sytuacji dokonanej już zapłaty za wycieczkę - biuro podróży jest zobowiązane zwrócić klientowi całą kwotę" - podkreślono.

Wybierając ofertę wakacyjnego wyjazdu, powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na wahania walutowe. Jeśli w dniu podpisania umowy przedsiębiorca stosuje kursy obowiązujące kilka miesięcy wcześniej - znacznie korzystniejsze dla klienta od obecnych, to istnieje duże ryzyko, że cena wycieczki zmieni się. Nie może się to jednak stać później niż na 21 dni przed wyjazdem, a przedsiębiorca musi udokumentować, że na podwyższenie ceny miały wpływ ściśle określone przypadki.

Urząd przypomina, że bardzo ważna jest też informacja, co obejmuje cena wyjazdu. "Upewnijmy się, że cena nam podana obejmuje wszystkie opłaty i koszty, w tym np. ubezpieczenie NW czy przejazd z lotniska do hotelu, oraz uwzględnia nasze preferencje, jak chociażby dopłatę za pokój z widokiem na morze" - radzi UOKiK.

Ponadto - jak podkreślono - organizatorzy turystyki często przyznają sobie prawo do zmiany programu imprezy oraz jej warunków, w tym kategorii hotelu i jego rodzaju, położenia itp. w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, bez przyznania turyście możliwości bezkosztowego odstąpienia od kontraktu. Jest to niezgodne z ustawą o usługach turystycznych - poinformowano.

UOKiK przypomniał jednocześnie, że w razie pojawienia się problemów prawnych w związku z zawarciem umowy z organizatorem usług turystycznych, jej obsługą lub wypowiedzeniem, konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 0 800 800 008.