Strategie te są przeznaczone dla inwestorów, którzy spodziewają się mocnych zmian na wartości instrumentu bazowego. Jednak kierunki zmian nie są przewidywane z takim samym prawdopodobieństwem. Strategie te są odpowiednie dla inwestora, który zakłada, że w ciągu sześciu miesięcy wartość instrumentu bazowego wzrośnie (prawdopodobieństwo 65 proc.), nie zmieni się (5 proc.) lub spadnie (30 proc.).

Short put ladder

To strategia wykorzystywana, gdy inwestor spodziewa się podwyższenia stóp procentowych przez RPP oraz związanych z tym spadków na GPW, ale zakłada również, że RPP może obniżyć stopy, co zachęciłoby innych do lokowania kapitału na giełdzie i spowodowało wzrost WIG20. Dla inwestora z tak sprecyzowanymi oczekiwaniami najlepszą strategią byłaby short put ladder, która daje nieograniczony zysk w momencie spadków oraz pewny stabilny zysk w momencie wzrostów. Przy stabilnym poziomie giełdy inwestor ponosi stratę.

Załóżmy, że 11 marca 2009 r., gdy indeks na zamknięciu wyniósł 1500 pkt, inwestor miał około 4 tys. zł wolnych środków. Inwestor spodziewał się w ciągu trzech miesięcy silnych spadków, jednak liczył się również z możliwością wzrostu wartości indeksu o około 200-300 pkt, uważając tę możliwość za realną, lecz mniej prawdopodobną. W związku z tym inwestor dokonał następujących transakcji:

● zakupił opcję sprzedaży na indeks WIG20, wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1300 pkt OW20R9130 notowaną K-69; 72-S, płacąc 720 zł;

● zakupił opcję sprzedaży na indeks WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1500 pkt OW20R9150 notowaną K-128; 135-S, płacąc 1350 zł;

● wystawił opcję sprzedaży na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1600 pkt OW20R9160 notowaną K-229; 239-S, otrzymując 2290 zł i uiszczając depozyt zabezpieczający;

Strategia ta przynosi największe zyski w momencie, gdy indeks mocno zniżkuje. Gdy wartość indeksu rośnie, zysk zostaje na stałym poziomie i w podanym przykładzie wynosi 250 zł. Inwestor osiągnie stratę, gdy wartość indeksu nie zmieni się i pozostanie w przedziale 1215-1575 pkt. Maksymalna strata zależy od ułożenia się premii opcyjnych, w podanym przykładzie wyniesie 750 zł. Inwestor do zbudowania strategii short put ladder zamiast zakupu opcji OW20R130 może wybrać droższą OW20R140, dzięki czemu szybciej zacznie osiągać zysk w przypadku spadków indeksu. Jednak wówczas spadnie poziom zysku, gdy wartość indeksu będzie rosła. Zaletą jest możliwość różnicowania zysku w przypadku spadków i wzrostów wartości WIG20. Wadą jest to, iż w zależności od ułożenia się premii opcyjnych zysk w przypadku wzrostu może okazać się nieznaczny, a w skrajnych przypadkach może występować również nieznaczna strata.

Short call ladder

Ta strategia przeznaczona jest dla inwestorów, którzy spodziewają się wzrostów, jednak chcieliby również osiągnąć pewien poziom zysków podczas spadków instrumentu bazowego. Inwestor zyskuje, gdy wartość indeksu wzrasta. Zyskuje mniej, gdy spada, a traci, gdy wartość się nie zmienia.

Załóżmy, że 11 marca 2009 r., gdy indeks na zamknięcie wyniósł 1500 pkt, inwestor miał około 4 tys. zł wolnych środków. Spodziewał się w ciągu trzech miesięcy odbicia i silnych wzrostów, jednak liczył się również z możliwością spadku o 200-300 pkt w perspektywie trzech miesięcy. Spadki jednak wydają się inwestorowi mniej prawdopodobne. Inwestor dokonał następujących transakcji:

● kupił opcję kupna na indeks WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1600 pkt OW20F9160 notowaną K-101; 108-S, płacąc 1080 zł;

● zakupił opcję sprzedaży na indeks WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1500 pkt OW20F9150 notowaną K-138; 140-S, płacąc 1400 zł;

● wystawił opcję sprzedaży na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1300 pkt OW20F9130 notowane K-272; 274-S, otrzymując 2740 zł i uiszczając depozyt zabezpieczający.

Strategia ta przynosi największe zyski, gdy indeks mocno zwyżkuje. Jeżeli wartość indeksu wzrośnie o 400 pkt, inwestor zarobi na strategii 1260 zł. Gdy wartość indeksu spada, zysk zostaje na stałym poziomie i wynosi 260 zł. Wystarczy, by wartość indeksu była poniżej 1300 pkt, by osiągnąć zysk na stałym poziomie. Strata powstaje, gdy wartość indeksu pozostanie na poziomie zbliżonym do indeksu w momencie inwestycji. Maksymalna strata zależy od ułożenia się premii opcyjnych, w podanym przykładzie wyniesie 1740 zł. Strata ta może się zmienić w zależności od ułożenia się notowań opcji (premii opcyjnych). Potencjalną stratę możemy również zmniejszać lub zwiększać, wybierając do strategii opcje o innych cenach wygaśnięcia.

Zaletą jest możliwość różnicowania zysku. Wadą jest natomiast to, iż w zależności od ułożenia się premii opcyjnych i wyboru opcji zysk może okazać się nieznaczny, a w skrajnych przypadkach może występować nieznaczna strata.