Rząd przyjął we wtorek przygotowany przez resort gospodarki projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. "Informacje o zobowiązaniach będą przekazywane przez wszystkich wierzycieli. Obowiązujące w tej chwili przepisy pozwalają tylko niektórym przedsiębiorcom na zgłaszanie do BIG informacji o zaległych zobowiązaniach. Tymczasem z zatorami finansowymi borykają się na co dzień także m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne, fundacje i stowarzyszenia" - napisano w komunikacie.

Jak podano, dzięki tym rozwiązaniom sytuacja gmin może się poprawić. "Otrzymają one informację o dłużnikach niespłacających komunalnych czynszów czy nieuiszczających opłat za wywóz śmieci". Informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku. "Podniesie to wiarygodność całego systemu informacji gospodarczej. Do tej pory bowiem w momencie zbycia wierzytelności przez bank informacja o niespłaconych zobowiązaniach znikała z rynku" - podano.

Nowe przepisy m.in. usprawnią współpracę między BIG a Biurem Informacji Kredytowej (BIK), a także poprawią ochronę wierzycieli. Jak podano w komunikacie, projektowana ustawa zastąpić ma ustawę z 14 lutego 2003 r.. "Taki tryb wynika przede wszystkim z dużej liczby wprowadzonych poprawek oraz zgłaszanej przez przedsiębiorców potrzeby sprawniejszej weryfikacji wiarygodności płatniczej przed zawarciem umowy" - napisano.