Praktykujący na własny rachunek lekarz jest traktowany przez różne instytucje oraz podmioty gospodarcze jak każdy inny przedsiębiorca. Jeśli więc zawiera kontrakty, zaciąga kredyty itp., a jest związany małżeńską wspólnotą majątkową, to musi być przygotowany na to, że dla zaciągnięcia wielu zobowiązań potrzebna będzie formalna zgoda małżonka, a przy załatwianiu wielu formalności wręcz nieodzowna będzie jego fizyczna obecność albo poświadczona notarialnie zgoda na wykonanie danej czynności.

Tak będzie przy zawieraniu wszelkich umów dotyczących nieruchomości, choćby były one przeznaczone wyłącznie na cele prywatnej praktyki. Tak też będzie przy wykonywaniu wielu czynności bankowych, zwłaszcza zawieraniu umów kredytowych, w tym o charakterze wyłącznie biznesowym.

Dlatego osoby, które nie podpisały intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego, powinny ustanowić, dla wygody prowadzenia działalności, odrębność majątkową. Nie jest to skomplikowane, gdyż taką umowę można w dowolnej chwili zawrzeć przed notariuszem. Dotyczy ona spraw majątkowych, które nastąpią po dacie zawarcia umowy. Majątek małżonków zgromadzony wcześniej nadal pozostaje ich majątkiem wspólnym.