Przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych nie wykluczają możliwości amortyzowania w koszty środka trwałego, który stanowi własność podatnika tylko w części ułamkowej albo stanowi jego współwłasność. Małżonkowie prowadzący prywatne praktyki powinni zdecydować, w jakim zakresie będą ów samochód wykorzystywać do celów swojej działalności każde.

Możliwe są tu dwa warianty postępowania. Pierwszy - dla wspólnego samochodu osobowego założona jest oddzielna ewidencja środków trwałych. Drugi - każdy z podatników wpisuje swoją część wartości początkowej samochodu do ewidencji środków trwałych prowadzonej w ramach swojej własnej działalności gospodarczej.