Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 494,27 mln zł wobec 236,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2786,58 mln zł wobec 1282,40 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 327,68 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 259,21 mln zł zysku netto wobec 105,69 mln zł zysku rok wcześniej.