"Dziś wygląda tak, że w I półroczu '09 nie wejdziemy do ERM2, nie są spełnione pewne warunki bezpiecznego wejścia do ERM2" - powiedział Kotecki w poniedziałek dziennikarzom.

"Jeżeli w tym roku nie wejdziemy do ERM2, prawdopodobieństwo wejścia do strefy euro w 2012 roku jest zerowe. Rok 2012 nadal jest niewykluczony, nie ma na dziś nowej daty, są warunki" - dodał.

Kotecki przypomniał, że intencją rządu jest jak najszybsze wejście do strefy euro, ale musi być ono bezpieczne.

Wiceminister poinformował także, że Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek informację o uwarunkowaniach bezpiecznego wejścia do strefy euro.

"Warunki stabilności kursowej w ERM2 są takie, że kurs parytetowy nie może być ani mocno przewartościowany, ani mocno niedowartościowany. Okres pobytu powinien być możliwie krótki, nie dłuższy niż dwa lata" - powiedział.

Kotecki powiedział, że kryterium fiskalne musi zostać spełnione w 2010 roku.

"Jeżeli będą szanse na wejście do strefy euro w 2012 roku, rząd musi zrobić wszystko, żeby spełnić kryterium fiskalne w 2010 roku" - powiedział.

"Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska przygotuje raport będącym pierwszym etapem decyzji o uruchomieniu procedury nadmiernego deficytu. Taki raport może zostać opublikowany przez KE po opublikowaniu jej prognoz na początku maja" - powiedział dziennikarzom.

Według opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych Eurostatu, a także GUS, deficyt sektora finansów publicznych w 2008 roku wyniósł w Polsce 3,9 proc., czyli znacznie powyżej dozwolonych w traktacie z Maastricht 3 proc.

Wcześniej rząd zakładał w planie konwergencji przesłanym do KE, że wyniesie 2,7 proc., czyli poniżej wartości referencyjnej.