WYJAŚNIENIE

Zbigniew Wiśniewski

członek zarządu firmy First Data Polska, właściciela marki POLCARD

Każda płatność kartą realizowana jest w ramach tzw. systemu czterostronnego, którego uczestnikami są: konsument, który płaci kartą za nabywany towar/usługę, akceptant (sprzedawca towaru/usługi) przyjmujący zapłatę kartą za towar lub usługę, agent rozliczeniowy i bank – wydawca karty. Każda transakcja kartowa obciążona jest opłatą, ale nie ponosi jej klient.

Sprzedawca, który przyjmuje zapłatę kartą od kupującego (konsumenta), uiszcza opłatę za jej obsługę na rzecz agenta rozliczeniowego. Tak zwane interchange fee to opłata, która pojawia się na kolejnym etapie transakcji – między agentem rozliczeniowym a bankiem, który wyemitował kartę i stanowi przeważającą część opłaty pobieranej od sprzedawcy przez agenta rozliczeniowego za obsługę transakcji.

Przy niektórych kartach płatniczych możliwe jest stosowanie tzw. surcharge fee, czyli dodatkowej opłaty za użycie karty płatniczej, która doliczana jest do wartości zakupu. O opłacie tej posiadacz karty jest jednak informowany przed dokonaniem zakupu i zawsze wie dokładnie, ile dodatkowa opłata będzie wynosić.

Posiadacz karty otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego wykaz wszystkich transakcji. Kwoty, które pojawiają się w tym wykazie, odpowiadają dokładnie kwotom, na jakie wystawione były pokwitowania płatności kartami. W ten sposób posiadacz karty może zweryfikować, czy nie został obciążony dodatkową opłatą. Niektóre banki mają w swoich regulaminach opłaty pobierane za dodatkowe usługi świadczone posiadaczom kart, np. ubezpieczenie posiadacza karty. Opłaty te pojawiają się jednak w wykazach zawsze jako oddzielna pozycja.