"Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał - z dniem 28 kwietnia 2009 r. - pana Adama Leszkiewicza ze stanowiska podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dziękując mu za pracę na tym stanowisku i jednocześnie powołał go z dniem 29 kwietnia 2009 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa" - czytamy w komunikacie CIR.

10 kwietnia szef rządu odwołał z funkcji wiceministra skarbu Michała Chyczewskiego. MSP tłumaczyło wówczas, że Chyczewski ma inny pomysł na swoją dalszą przyszłość i wspólnie z ministrem skarbu uzgodnił, iż odejdzie z resortu.

Chyczewski odpowiadał m.in. za nadzór nad Departamentem Instytucji Finansowych oraz Departamentem Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej. Nadzorował też Narodowe Fundusze Inwestycyjne, sektor bankowy, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, zakłady ubezpieczeń, fundacje, gry losowe i zakłady wzajemne oraz media.