49 proc. Polaków, którzy planują wakacje, dokładnie odpowiada średniej dla całej UE. Przy czym 13 proc. Polaków planuje wakacje dłuższe niż dwutygodniowe; 21 proc. chce się zmieścić w dwóch tygodniach, 7 proc. wyjedzie na góra trzy noce, reszta zaś planuje serię dłuższych i krótszych wyjazdów. 18 proc. Polaków podało, że w ogóle nie wyjedzie na żadne wakacje, a 28 proc. nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji.

Na przeszkodzie stoi brak pieniędzy. Spośród tych Polaków, którzy planują jakikolwiek wyjazd, tylko nieco ponad jedna czwarta (26 proc.) deklaruje, że ma "bez trudu" wystarczające środki. Prawie połowa (49 proc.) musi na planowany wyjazd odłożyć, 4 proc. jest gotowych się nawet zadłużyć. W całej UE proporcje przedstawiają się nieco lepiej: 46 proc. ma pieniądze na wakacje, a z koniecznością oszczędzania na ten cel musi się liczyć 39 proc. obywateli.

Z sondażu wynika, że ulubionym celem wyjazdów Polaków pozostają znane, tradycyjne miejscowości i atrakcje turystyczne (59 proc.). Na odkrywanie nowych kierunków, które nie są jeszcze popularne, gotowych jest 27 proc. Polaków w poszukiwaniu, jak wynika z deklaracji, niższych cen (43 proc.). Tylko 20 proc. ucieka od masowej turystyki na rzecz nieznanych miejsc, chcąc poznać miejscową kulturę i tradycje. Eurobarometr potwierdza, że decydując o celu wyjazdu, Polacy szukają przede wszystkim uroków natury (39 proc.), a dopiero w dalszej kolejności kierują się miejscową kulturą czy zabytkami (18 proc.). Bardziej niż te ostatnie atrakcje dla większej liczby Polaków (19 proc.) liczy się oferta rozrywkowa na miejscu.

Przede wszystkim liczy się jednak koszt wyjazdu, dlatego spośród Polaków, którzy wiedzą, że gdzieś wyjadą, dwie trzecie (65 proc.) planuje wakacje w kraju (średnio w UE dużo mniej, bo 49 proc.). 19 proc. wybiera się do innego kraju UE, 17 proc. poza UE, a reszta nie wie jeszcze, dokąd pojedzie. Wśród kierunków zagranicznych Polacy najczęściej wymieniają Włochy i Chorwację. Wśród obywateli UE jako całości najpopularniejszym celem wyjazdów wciąż jest Hiszpania, a tuż za nią Francja i Włochy.

Komisja Europejska uznała wyniki sondażu za pozytywną prognozę dla branży turystycznej na rok 2010 i nadzieję na poprawę sytuacji w porównaniu z kryzysowym rokiem 2009. 20 proc. Europejczyków, którzy zapowiadają, że nigdzie nie wyjadą, to znacznie mniej niż 33 proc., które zostały w domach w ub.r. Turystyka przynosi 5 proc. unijnego PKB i jest jednym z głównych sektorów usług w Unii Europejskiej.