Raport został wydany przy rynkowej cenie akcji ARCTIC wynoszącej 12,95 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie cena akcji papierniczej spółki była na poziomie 13 zł. W poniedziałek około godz. 11:35 kurs walorów spółki wynosił 12,9 zł.

„Wyniki Arctic Paper w III kwartale trudno uznać za zadowalające. Pomimo wprowadzenia dużych podwyżek cen papierów, wysokie koszty surowców nie pozwoliły spółce odpracować straty operacyjnej, która pojawiła się w II kwartale. Ceny celulozy są obecnie w trendzie spadkowym, lecz jego dynamika nie wskazuje, żeby marże mogły powrócić do poziomów z ubiegłych lat. Nie ma również akceptacji dla dalszego przerzucania wzrostu kosztów na odbiorców papieru” – napisano we wstępie do raportu.

„Od ostatniej rekomendacji kurs Arctic Paper najpierw wzrósł na skutek zmiany tendencji na rynku celulozy, a następnie osłabić się, kiedy stało się jasne, że dynamika spadków będzie mniejsza od prognoz. W związku z pogorszeniem się perspektyw, co do kształtowania się marży w przyszłości, oraz obniżeniem wyceny spółek z grupy porównawczej, obniżamy rekomendację do neutralnie i wyznaczamy nową cenę docelową na poziomie 13.1 PLN” - uzasadniają zmianę rekomendacji analitycy Millennium DM.