Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) otrzymały raport z badań mineralogicznych złoża "Pilawa Górna", który wskazuje na obecność w tym rejonie złóż tytanu i innych metali rzadkich.

DSS zamierza wystąpić o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża i jego późniejszą eksploatację. "Badania te prowadzone były celem potwierdzenia występowania w złożu związków rzadkich metali. Otrzymana przez emitenta analiza potwierdza, że zawartość minerałów tytanu w złożu 'Piława Górna' daje wysokie prawdopodobieństwo możliwości komercyjnego ich wykorzystania oraz stwierdza obecność rud innych metali rzadkich, występujących w żyłach pegmatytowych znajdujących się w złożu" - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka podała, że zamierza wystąpić o udzielenie mu koncesji na rozpoznanie złoża tytanu zlokalizowanego w Piławie Górnej. W ramach prac geologicznych, prowadzonych w oparciu o uzyskaną koncesję, firma określi zasoby oraz jakość potencjalnego złoża, co będzie niezbędnym elementem oceny ekonomicznej zasadności eksploatacji rudy tytanu ze złoża "Piława Górna". W ramach dokumentowania potencjalnego złoża tytanu, przeprowadzi również szczegółowe rozpoznanie zawartości metali rzadkich występujących w pegmatytach, pod kątem możliwości ich komercyjnego wykorzystania. Prace te powinny zakończyć się w drugim półroczu 2011 r., ocenia DSS.

Reklama

>>> Czytaj też: Metale ziem rzadkich - czysty zysk dla inwestora i skuteczna broń Chin

"Przemysłowa eksploatacja rudy tytanu byłaby ważnym elementem rozwoju. Potencjalny sukces w tym obszarze mógłby pozwolić na wprowadzenie na rynek nowych produktów opartych na tytanie, takich jak: koncentraty (półprodukty do dalszej przeróbki chemicznej) oraz produktów bazujących na materiale mineralnym będącym pozostałością w procesie pozyskiwania tytanu (np. mączka mineralna stanowiąca wsad do produkcji takich materiałów budowlanych jak sztuczny kamień, wełna mineralna, szkło, czy też nawozy mineralne)" - czytamy dalej. Spółka podała też, że pracuje nad drugim elementem finansowania, jakim jest kredyt bankowy.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku DSS miał 14,53 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,54 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 81,96 mln zł wobec 83,89 mln zł.