„Dajemy sobie na debiut na GPW maksymalnie dwa lata, ale uważam, że realny jest termin w I połowie 2012 roku. Nie mamy potrzeb kapitałowych, więc oferta będzie obejmować akcje dotychczasowych akcjonariuszy, m.in. firmy Tompol i byłych menedżerów, obejmujące 20-30% kapitału" - zapowiedział Wiśniewski.

Dodał, że ostatnio Investors Holding przeprowadził nową emisję akcji, w której firma produkcyjna (nie chciał ujawnić nazwy) objęła 20 proc. kapitału. Zysk netto Investors Holding w 2010 roku wyniósł 19 mln zł. Prezes spółki zapowiedział, że tegoroczny wynik netto szacuje na 25 mln zł.

„Jest to założenie ostrożne. Nasz wynik bazuje w dużym stopniu na success fee. Jeśli dopniemy dodatkowe transakcje wynik będzie wyższy" – dodał Wiśniewski. Zaznaczył, że najpóźniej w czerwcu 2011 roku zakończy się integracja operacyjna przejętego przez Investors Holding towarzystwa DWS Polska TFI z Investors TFI.

„Transakcja została skonstruowana tak, że przez krótki czas na rynku funkcjonować będą dwa towarzystwa z marką Investors. Obie firmy zostaną połączone jeszcze w I półroczu. Wszystko odbędzie się bez niedogodności dla klientów łączonych TFI. Wzmocniony zostanie dział zarządzający, ponadto mamy kilkuletni sojusz z Grupą DWS, a fundusze inwestujące w światowe aktywa będą zarządzane z Frankfurtu" – powiedział wiceprezes Investors FO TFI Zbigniew Wójtowicz. Na koniec lutego br. aktywa zarządzane przez oba towarzystwa wynosiły 2,4 mld zł.

„Naszym celem jest zwiększenie ich wartości do 3 mld zł na koniec roku. Stawiamy na fundusze zamknięte, gdyż chcemy umocnić pozycję na rynku private equity" - powiedział Wiśniewski. Ponadto holding chce posłać swój Dom Investycyjny Investors na NewConnect tym roku. „Emisja będzie nieduża w formie private placement. W 2010 roku DI Investors miał 3 mln zł zysku netto. W tym szacujemy go na 6 mln zł" – dodał prezes Investos Holding.