Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 16,61 mln euro wobec 1,82 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły -12,88 mln euro wobec 1,78 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 16,96 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 2,85 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 31,29 mln euro wobec 2,44 mln euro.