"Rekomendowany przez zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację programu inwestycyjnego wynikającego ze strategii spółki na lata 2009-2018 związanego ze zwiększeniem produkcji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA do 700 tys. t miedzi w koncentracie rocznie oraz dywersyfikacją działalności" - głosi komunikat. Ponadto w perspektywie kolejnych lat KGHM zakłada kontynuację i rozpoczęcie nowych, kapitałochłonnych inwestycji w core business, które są kluczowe dla utrzymania efektywności ciągu technologicznego, podano także. W marcu prezes KGHM Herbert Wirth informował, że według zarządu, odpowiednią wielkością dywidendy byłby poziom 30-50% zysku. W 2010 roku akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 600 mln zł z zysku za 2009 rok, który wynosił 2.540 mln zł, czyli 3 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu firmy. KGHM miał 4568,59 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 2540,18 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 15945,03 mln zł wobec 11060,54 mln zł rok wcześniej. (ISB) tom