Według GUS pod koniec 2009 r. na Wyspach przebywało 550 tys. Polaków. To m. in. oni przyczynili się do gwałtownej eksplozji stosunków handlowych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka coraz mniej konkurencyjna

Jeszcze w 2003 r. nasz handel zagraniczny był praktycznie zbilansowany - polski eksport na Wyspy sięgał 2,38 mld euro, a import - 2,24 mld euro. W ciągu kolejnych siedmiu lat nasz eksport wzrósł o 205 proc., a import - o niecałe 60 proc.

>>> Czytaj też: Cudzoziemcy pracują tam, gdzie nie chcą polscy bezrobotni

Skutek jest taki, że w ub.r. W. Brytania zajęła miejsce Włoch jako trzeci największy odbiorca naszego eksportu. Co więcej, polska nadwyżka w handlu zagranicznym z W. Brytanią wzrosła do rekordowego poziomu 3,69 mld euro.