Debiut na NC poprzedziła prywatna emisja 1.500.000 akcji serii D. Wartość oferty wyniosła 7,5 mln zł. Kurs odniesienia został ustalony na 5 zł.

Funkcję animatora pełni Dom Maklerski BPS. Przedmiotem działalności Centrum jest restrukturyzacja i windykacja należności trudnych, czyli zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka jako „wątpliwe" i „stracone", świadczona zarówno na rzecz i we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, jak i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.