"Decyzją Walnego Zgromadzenia AB S.A. zysk spółki za rok 2010/2011, w kwocie 39 960 906,36 zł zostanie w całości przeznaczonyna kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

WZA zdecydowało również o umorzeniu 146.358 akcji zwykłych na okaziciela. AB SA miało 10,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2011/2012 (1 lipca - 30 września br.) wobec 8,00 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. r. obr. 2010/2011 spółka miała 39,96 mln zł zysku netto wobec 21,05 mln zł zysku rok wcześniej.