Poprawa sytuacji finansowej spółki wynika z zakończenia kosztownego procesu inwestycyjnego oraz rosnącej sprzedaży na całym świecie po podpisaniu umowy o współpracę z firmą Actavis Group.

"Za rok 2012 planujemy zysk, choć jeszcze za rok poprzedni zanotujemy stratę netto. Poprawa będzie wynikiem wzrostu sprzedaży, wpłatą gotówki przez Actavis Group oraz sprzedaży niedochodowych assetów" - powiedział dziennikarzom prezes Sławomir Ziegert. Bioton poinformował w poniedziałek, że zawarł z Actavis Group umowę joint ventures dotyczącą globalnej współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji rekombinowanej insuliny ludzkiej, analogu insuliny szybkodziałającej oraz analogu insuliny długodziałającej na terytorium krajów Unii Europejskiej, USA, Japonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Kosowa, Lichtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Spółka otrzyma od Actavis 55,5 mln euro wynagrodzenia, z czego 22,25 mln euro już wpłynęło na konto Biotonu. W przyszłości inwestycje oraz zyski będą ponoszone oraz dzielone przez obie spółki w proporcji 50/50. Prezes dodał, że jeszcze w 2012 r. można oczekiwać pierwszych efektów umowy. Według niego Bioton rozpocznie sprzedaż na "kilku rynkach", być może nawet w połowie roku. Będzie to region Bałkanów, Afryka oraz Azja. "Intencją spółki jest, by sprzedaż rozpoczęła się jak naszybciej, ale nie jest to możliwe na wszystkich rynkach. Proces rejestracji np. w UE czy USA trwa znacznie dłużej niż w Azji, ponad 2 lata" - wyjaśnił Ziegert. Prezes zaznaczył również, że spółka zakończyła kosztowny proces inwestycyjny w rozbudowę fabryki i na dziś nie planuje kolenych większych wydatków, poza rozbudową centrum badawczo-rozwojowego czyli ok. 20 mln zł. Nie przewiduje także akwizycji.

"Na dziś nastawiamy się na ustabilizowanie biznesu i systematyczny wzrost wartości Biotonu. Spółka rośnie, a jej zysk poprawi się znacząco już w roku bieżącym. Chcemy utrzymać tą tendencję i zmienić wówczas politykę dywidendową" - zapowiedział szef RN spółki Ryszard Krauze. Główny udziałowiec spółki zaznaczył jednak, że decyzja zostanie podjęta także w zależności od potrzeb inwestycyjnych spółki, głównie w kwestii kosztów rejestracji leków na kolejnych rynkach. "Dlatego byłbym ostrożny, jeśli mówimy o dywidendzie już za rok 2012" - podsumował Ziegler. W I-III kw. 2011 roku Bioton miał 23,23 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 15,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 218,74 mln zł wobec 187,67 mln zł.