"Jednocześnie zarząd wskazuje, iż niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej spółki. Równocześnie zarząd postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację ustalającą dzień dywidendy na 2 lipca 2012 r., termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012" – czytamy w komunikacie.

Kapitał spółki dzieli się na 1 752 549 394 akcje. W ub.r. ZWZ Tauronu przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190,477 mln zł oraz dodatkowo 72,4 mln zł z kapitału zapasowego, co dało łącznie po 15 gr na akcję.

W I-III kw. 2011 roku grupa Tauron miała 994,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 701,60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 15166,84 mln zł wobec 10950,88 mln zł.