Wiodący akcjonariusz ABC Daty chce zmniejszyć jej wagę w swoim portfelu i nie wyklucza sprzedaży akcji, choć nie po obecnym kursie.

"Oczekujemy z ABC Data stabilnej dywidendy na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych" - powiedział dziennikarzom prezes MCI Management Tomasz Czechowicz.

Poinformował, że akcje ABC Daty stanowią obecnie 29% aktywów MCI Management. Spadek ich kursu wpłynął negatywnie na zysk netto zaraportowany przez grupę za 2011 r. MCI Management miało 18,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku wobec 156,08 mln zł zysku rok wcześniej, a negatywny wpływ kursu ABC Daty wyniósł 114 mln zł.

Spółka podała, że gdyby kurs ABC Data utrzymał się na poziomie z końca 2010 r. (ok. 4 zł na akcję), to wynik netto MCI wyniósłby 140 mln zł. W środę po południu za akcję ABC Data płacono na GPW 2,51 zł, po spadku o 0,4% wobec ostatniego zamknięcia. MCI postawiło sobie cel obniżenia udziału ABC Daty w portfelu do 20% do końca 2013 r. Ma on zostać osiągnięty przez rekapitalizację oraz wzrost innych aktywów. Czechowicz nie wyklucza też sprzedaży akcji, ale podkreśla, że aby to było możliwe, kurs musiałby wzrosnąć. Cel wyznaczony dla ABC Data to wzrost wartości o 25% r/r wraz z wzrostem przychodów i EBITDA. W I-IV kw. 2011 roku ABC Data miała 68,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 39,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3271,41 mln zł wobec 2730,27 mln zł. Spółka nie wypłaciła dywidendy z zysku za 2010 r., ale sygnalizowała, że zyskiem za ubiegły rok może podzielić się z akcjonariuszami.