Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 45,60 mln zł wobec 15,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 538,96 mln zł wobec 346,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 19,32 mln zł zysku netto wobec 61 tys. zł straty rok wcześniej.